Invent Directiepartner
Postbus 86
5830 AB Boxmeer
---------------------
Hoogkoorpassage 23
5831 DM Boxmeer
Tel: 0485-576264
Fax: 0485-578126
E-mail: invent@directiepartner.nl


Waarom Invent Directiepartner?

'Een directeur wordt ervoor betaald om die beslissingen te nemen die anderen niet durven te nemen.'

Het ontslaan van medewerkers, reorganisaties, risicovolle investeringen en het ingrijpen in crisissituaties: moeilijke beslissingen, waarin gekozen moet worden tussen alternatieven en deelbelangen. Dit is niet alleen een rationeel proces. Ook emoties spelen hierin een rol. Vaak blijkt het voor een directeur in deze situaties eenzaam aan de top.

Invent Directiepartner is voor directeuren een sparringpartner en persoonlijk raadgever die helpt om knopen door te hakken, de koers uit te zetten en de zaak op koers te houden.
Met de directeur analyseren we rationele en emotionele argumenten. De - helaas altijd onvolledige - feiten worden gewogen en op hun waarde geschat. Emoties, ook die van de directeur zelf, worden onderscheiden in terechte bezorgdheid en louter onzekerheid over de toekomst.

Invent Directiepartner staat pal naast de directeur. Met een geheel eigen aanpak, een persoonlijke en directe benadering en brede deskundigheid. Gebaseerd op persoonlijke ervaringen als ondernemer en manager in het MKB, gesprekken met directeuren en kennis van de psychologie van de directeur. Onze uiteindelijke doelen: efficiencyverhoging,
kostenbeheersing, resultaatverbetering.

Onze missie
Als directiepartner zijn we een klankbord voor directeuren en werken we met hen aan het verbeteren van het rendement van hun bedrijf.
Dit doen we door voor hen sparring partners te zijn en concrete ideeën aan
te dragen.
Onze stijl en benadering zijn actief, persoonlijk en onafhankelijk. Gebaseerd op de ondernemerspraktijk.

Wat doen wij concreet voor u als directeur?

• sparringpartner voor u als directeur
• directe managementondersteuning
• problemen analyseren
• een oplossingsplan opstellen
• samen met u knopen doorhakken
• troubleshooting bij acute financiële problemen
• de koers uitzetten en blijven volgen
• prognoses maken en maandelijks toetsen
• kosten analyseren en besparingen doorvoeren
• efficiency verbeteren
• brainstormen over hoe de omzet te vergroten
• uw verkopers inspireren en aanvuren
• personeelsproblemen aanpakken
• brainstormen over de toekomst van uw bedrijf en uw eigen positie
• onderhandelen met de fiscus, banken of andere partijenn

Overige diensten van Invent Directiepartner

• crisismanagement
• turn-around management
• organisatieverandering
• overbrugging van een tijdelijk afwezigheid (interim management)
• bedrijfsopvolging en –overdracht

Indien u meer wilt weten over onze filosofie, aanpak en tarieven, neemt u dan s.v.p. contact op met ons kantoor in Boxmeer: telefoonnummer 0485-576264.

 

naar boven